2015. április 6., hétfő

Lóháton Kazaksztánban*

A dánszentmiklósi Ady Endre Általános iskola sok változáson keresztülment, mióta közel húsz éve elballagtam belőle. A tanuló létszám a felére csökkent, és a tanári kar is megfogyatkozott, de örvendetesen megújult az épület, és hatalmas, fákkal gazdagon beültetett iskolaudvaron játszhatnak a gyerekek. 
Évekig csak a kerítés másik oldaláról tekintettem be az udvarra és jóleső érzéssel hallgattam a szünetekben tomboló zsivajt, mikor olykor elmentem az iskola mellett. Élmény volt végigmenni a folyosókon, beleszippantani az iskolai levegőbe. Első előadásomat az alsó tagozat előtt tartottam. A tagozat jelenleg az ebédlővel egy épületben van. Hogy az egész tagozat elférjen, ott rendeztük az előadást a tanító nénik segítségével. 
Izgatott voltam, mert alsósoknak még sohasem tartottam előadást. Bár bíztam a témában és a képek varázsában, kíváncsian vártam, hogyan viselkedik majd egy „ilyen” közönség.
A témám a 2012-ben átélt kazaksztáni* lovas utunk élményeinek gyermekszempontú átadásán nyugodott. A képes úti beszámoló során igyekeztem az ottani gyermekek mindennapjaival megismertetni a hallgatóságot, akik meglepő figyelemmel és lelkesedéssel szemlélték egy idegen világ arcait, helyzeteit.
Kazak kisfiú
Elmeséltem, milyenek az ottani falvak, hogy a gyerekek és a borjak ugyanazon a téren játszanak. A férfiaknak lehet két feleségük. Sok szó esett ennek kapcsán a kisfiúk és a kislányok következetes felkészítéséről, neveléséről a felnőtt életre. Felhívtam a lányok figyelmét, hogy az ottani fiúknak szégyen mosogatni! És a lányok lenézik azt a fiút, aki konyhai munkát végez, vagy takarít.
De elmondtam azt is, mekkora becsben vannak a lányok, ők a család díszei és mindennapi működtetői. A fiúk közül viszont vidéken sokan kiváló lovasok, versenyzők, pásztorok.

Kazak lovasok
Előadás közben döbbentem rá, hogy önkéntelenül mennyire jó témát választottam, hiszen végig gyerekekről és lovakról esett szó. A gyerekek ujjongva üdvözöltek minden lovas képet, egyáltalán nem zavaró, inkább lelkesítő „Aszta! Úúú! Vááá!” kiáltásokkal élénkítették az előadást.

A 45 perces előadás alig akart véget érni. Mikor felszólítottam őket, hogy most már menjenek ki szünetre, a csalódottság moraja töltötte be a termet, mondván, megígértem, hogy kérdezhetnek. Miután igazat adtam nekik, megkezdődött a kérdések özöne, amiből a gyorsaságuk miatt alig jegyezhettem meg egyet, kettőt. Például: 

„Nincsen büdös, ha trágyával tüzelnek?”
„Hány éves voltál, amikor ott jártál?”

A végén, némi tanítói kényszer hatására csak kiürült a terem, én pedig sokkolva az őszinte és lelkes gyermekarcok, gyermekszemek látványától kitámolyogtam az udvarra, és elnéztem, ahogy a sereg nekiered a játszótérnek, éppen olyan szilajsággal, mint bármelyik kazak aulban.

Hálásan köszönöm az általános iskola igazgatójának, Koncz Istvánné Gál Máriának az előadásra való felkérést, köszönöm a tanító néniknek a „rendfenntartásban” nyújtott kiemelkedő állhatatosságukat és természetesen az alsósoknak, akik megajándékoztak ezzel az élménnyel!

* ld. Megjegyzések

A bejegyzést készítette: Béres Sándor, néprajz-történelem szak (Pécsi Tudományegyetem)

2 megjegyzés:

 1. A címben szereplő "Kazahsztán" és a képek alatti "kazah" ország illetve népelnevezés az orosz szóhasználatot tükrözi. A kazakok által használt, elfogadott és elvárt latin betűs alak a kazak, Kazakhsztán. A h betűk körüli zavarnak két oka van. Egyrészt a kazah szó azon a vidéken kozákot jelent. A kozák és a kazak népnév feltehetően ugyanabból a qa- szótőből ered, mint a kazár és a kazak. Mindegyik arra utal, hogy az illető nép "szabad", "önrendelkező" másoktól független. (Ide vonható etimológiai párhuzam lehet(ne) a gazda szó, hasonló jelentéstartalommal!)
  A kazakok évszázadokig gyilkos háborúkat vívtak az oroszokkal, akiknek fő erejét a kozákok adták. Amikor egy kazakot kazahnak nevezünk, hasonló hibát vétünk, mint amikor egy erdélyi magyart "románnak" hívunk.
  A kazakok már 300 éve küzdenek az oroszok beolvasztó törekvései ellen, ezért is veszik igen komolyan a névhasználatot!
  Emellett a kazak és a Kazakhsztán szavak k betűi kiejtve leginkább egy torok köszörülve ejtett kh hangra emlékeztetnek, ennek cirillben megvan a megfelelője, de latinban nincsen. Hasonló "torokköszörülős" alak a kazak nyelvben például a gh. (Béres Sándor)

  VálaszTörlés
 2. Helyesbítés. qa- szótő, helyesen qaz- jelentése bolyong, vándorol.

  VálaszTörlés